"Het is verstandig om een vraagteken te plaatsen bij de dingen die je lang als vanzelfsprekend hebt beschouwd".

Bertrand Russell

"Het is verstandig om een vraagteken te plaatsen bij de dingen die je lang als vanzelfsprekend hebt beschouwd".

Bertrand Russell

De meest voorkomende vragen op een rij

De Parolu Foundation voert hulpprogramma’s uit om  de werkloosheid onder laaggeletterden en mensen in landen met een slecht economisch klimaat te verminderen en geeft hen een betere toekomst. In de onderstaande kollommen vind je de meest gestelde vragen per programma.

De Parolu Foundation voert hulpprogramma’s uit om  de werkloosheid onder laaggeletterden en mensen in landen met een slecht economisch klimaat te verminderen en geeft hen een betere toekomst. In de onderstaande kollommen vind je de meest gestelde vragen per programma.

Programma "People Unite with Venezuela"

In welke gebieden is Parolu actief binnen dit programma?

Er zijn verschillende landen in de wereld met een slecht economisch en politiek klimaat. Parolu richt zich op dit moment voornamelijk op Venezuela, om de volgende redenen: 

  • De situatie in Venezuela is momenteel erg zorgwekkend en veel mensen zijn daar ten einde raad
  • Venezuela is weliswaar vaak in het nieuws maar desondanks “leeft” de situatie niet echt in grote delen van de wereld. Er is onvoldoende hulp beschikbaar, terwijl dit erg hard nodig is.
  • Het taalprogramma is ontwikkeld voor Spaanssprekende mensen die de Engelse taal (beter) willen beheersen. Meer talen zullen binnenkort volgen.

Programma "Strijd tegen laaggeletterdheid"

Wat is laaggeletterdheid?

Mensen van 16 jaar en ouder, die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden, worden “laaggeletterden” genoemd. Dat betekent niet dat zij in het geheel niet kunnen lezen, schrijven en of rekenen maar ze beheersen niet het niveau om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Overweegt u om om ZZP professional uit Venezuela in te huren?

Dit biedt diverse voordelen, zowel voor de professional als voor u. Met uw hulp kan de professional (veelal uit Venezuela) weer een toekomst opbouwen en u heeft al vanaf 150 USD iemand full time aan het werk voor u.
Fitness01-Homepage-Worldwide
Ztos01-Homepage-Worldwide